He Mele Kilo Ua

He Mele Kilo Ua

Written & Composed by Leiʻohu Chun

Hui! Aloha e nā keiki, nā pua, ame nā mākua , nā aʻa, o kēia wahi paeʻāina. ʻEiʻa kekahi mele kilo i haku ʻia no nā alakaʻi hou o kēia lāhui e aʻo aku iā lākou pehea e ulu ma nā hana kilo, a e hoʻokamaʻāina iā lākou i ko lākou ʻāina, kai, makani, ame ua. Wahi a kekahi mau kānaka, o nā poʻe Hawaiʻi nā poʻe ʻepekema mua o nei paeʻāina, me ʻia manaʻo, o ke kumu o kēia mele ka paipai ʻana i kekahi hanauna hou o nā kānaka ʻepekema aloha ʻāina. Mahalo!


Hui! Aloha to our keiki, the flowers and to our parents, the roots of this archipelago. Here I present an observational song for the new leaders of our nation to help them grow in observational practices and to build their relationships with, and understanding of, their natural resources. Many say that Hawaiians were the first scientists in these islands. My hope is to encourage a new generation of indigenous scientists in perpetuity. Thank you!


Hui:

Piʻi mai ke kai

Heleleʻi ka ua 

Kahe mau ke kahawai

Inū i ka wai

Ka wai ola a Kāne

Ola no na mea a pau

Chorus:

The ocean rises

The rain falls

The rivers continue to flow

Drink the waters

The life-giving waters of Kāne

Through (water) all life is sustained

Paukū ʻekahi:

He aha nā kilo o ka lā? - Orange Makua

‘O ke kai- Yellow Keiki

Ka muliwai

Ka wai

ʻoia nā kilo o ka lā!

Verse one:

What are the observations of the day?

The ocean

The river mouth

The fresh water

These are the observations of the day!

Paukū ʻelua:

He aha nā kilo o ka pule?

ʻO ke ao loa 

Ao ʻōpua

 lālahilewa

ʻoia nā kilo o ka pule!

Verse two:

What are the observations of the week?

The Stratus cloud

The Cumulus cloud

The Cirrus cloud

These are the observations of the week!

Uapo:

E nānā mai 

E hoʻolohe pono 

He mele kama kilo kēia

Bridge:

Look here

Listen close

This is a song for the observant youth

Paukū ʻekolu:

He aha nā kilo o ka mahina?

ʻO ka ua loku

Kilinoe

Ua koko

ʻoia nā kilo o ka mahina!

Verse three:

What are the observations of the month?

The dense pouring rain

The fine mist

The rainbow-tinted rain

These are the observations of the month!

Paukū ʻehā

He aha nā kilo o ka makahiki?

ʻO ke kahawai

 lokowai

punawai

ʻoia nā kilo o ka makahiki!

Verse four:

What are the observations of the year?

The rivers

The ponds

The Springs

These are the observations of the year!

Hui 

Piʻi mai ke kai

Heleleʻi ka ua 

Kahe mau ke kahawai

Inū i ka wai

Ka wai ola a Kāne

Ola no na mea a pau

Chorus:

The ocean rises

The rain falls

The rivers continue to flow

Drink the waters

The life-giving waters of Kāne

Through (water) all life is sustained