He Mele No Kāne

He ui, he nīnau

E ui aku ana au iā ʻoe:
Aia i hea ka wai a Kāne?
Aia i ka hikina a ka lā
Puka i Haʻehaʻe
Aia i laila ka wai a Kāne

E ui aku ana au iā ʻoe:
Aia i hea ka wai a Kāne
Aia i Kaulanakalā
I ka pae ʻōpua i ke kai
Ea mai ana ma Nīhoa

E ui aku ana au iā ʻoe:
Aia i hea ka wai a Kāne
Aia i ke kuahiwi, i ke kualono
I ke awāwa, i ke kahawai
Aia i laila ka wai a Kāne

E ui aku ana au iā ʻoe:
Aia i hea ka wai a Kāne
Aia i luna ka wai a Kāne
I ke ao ʻōuli, i ke ao ʻeleʻele
I ke ao panopano
I ke ao pōpolohua mea a Kāne lā ē
Aia i laila ka wai a Kāne

E ui aku ana au iā ʻoe:
Aia i hea ka wai a Kāne?
Aia i lalo, i ka honua, i ka wai hū
I ka wai kau a Kāne me Kanaloa
He waipuna, he wai e inu
He wai e mana, he wai e ola
E ola nō a

Listen to He Mele No Kāne. Recited by Leiʻohu Chun.

He Mele No Kāne (The Water of Kāne) is an ancient Hawaiian mele (chant) that is laudable example captured by the work of kilo masters. Composed in honor of and about Kāne, a Hawaiian God who shape shifts into water as one of this forms, the mele was passed on through oral tradition. Nathaniel B. Emerson documented this mele, and you can further explore its depth in the book, "Unwritten Literature of Hawaiʻi, The Sacred Songs of the Hula".